Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.659400
3.832700
3.970500
4.205000
4.752600
5.033700
0.162800
0.172400
4.303200
4.506500

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.633400
3.859200
3.938200
4.238000
4.728400
5.058400
0.161500
0.173800
4.272600
4.537600

 

Waluty z dnia: 2020-08-10