Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.842400
4.021200
4.129400
4.369800
5.227500
5.532300
0.176200
0.186400
4.499900
4.708800

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.815100
4.048900
4.095800
4.404200
5.200800
5.559500
0.174700
0.187900
4.467900
4.741300

 

Waluty z dnia: 2021-09-26