Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.601100
3.773600
3.589000
3.802900
4.752900
5.036700
0.161600
0.171300
4.179700
4.379500

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.575500
3.799700
3.559700
3.832800
4.728700
5.061500
0.160300
0.172600
4.150000
4.409700

 

Waluty z dnia: 2018-06-23