Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.761100
3.941800
3.854800
4.085100
4.899900
5.193200
0.164100
0.173900
4.150600
4.349600

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.734400
3.969000
3.823400
4.117200
4.875000
5.218700
0.162700
0.175200
4.121100
4.379600

 

Waluty z dnia: 2020-01-25