Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.675800
3.851800
3.676300
3.895400
4.717300
4.998900
0.162600
0.172300
4.183600
4.383500

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.649700
3.878400
3.646400
3.926000
4.693300
5.023500
0.161300
0.173700
4.153900
4.413800

 

Waluty z dnia: 2019-01-20