Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.968300
3.764800
4.396900
4.120900
5.222800
4.909600
0.173100
0.162300
4.693300
4.453000

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.995700
3.870600
4.431400
4.280200
5.248400
5.047200
0.174500
0.168600
4.725700
4.586900

 

Waluty z dnia: 2020-10-22