Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

4.016400
4.203700
4.290800
4.541000
5.346400
5.658800
0.181700
0.192300
4.473700
4.681900

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.987900
4.232800
4.255800
4.576700
5.319200
5.686600
0.180200
0.193800
4.442000
4.714200

 

Waluty z dnia: 2022-01-28