Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.665800
3.472300
3.723700
3.484500
4.926300
4.623600
0.169000
0.158100
4.308700
4.081700

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.691100
3.588000
3.752900
3.618600
4.950500
4.789500
0.170300
0.164400
4.338500
4.215500

 

Waluty z dnia: 2017-12-13