Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.712400
3.886300
3.996400
4.230400
5.076100
5.373800
0.169000
0.178900
4.422500
4.629200

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.686100
3.913200
3.963900
4.263600
5.050300
5.400200
0.167600
0.180300
4.391100
4.661100

 

Waluty z dnia: 2021-04-13