Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Informujemy, że od dnia 17.09.2018 roku obowiązują zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych od podmiotów instytucjonalnych w części dotyczącej rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych.

Najważniejsze zmiany w Taryfie:

1) Obniżono opłatę za prowadzenie rachunku walutowego z 20 zł na 10 zł miesięcznie.

2) Wprowadzono opłatę od wpłaty gotówkowej na rachunki walutowe.

3) Zniesiono próg kwotowy wypłaty gotówkowej, od której jest pobierana opłata. Od 17.09.2018r wypłata gotówkowa z rachunku bieżącego rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych podmiotów niefinansowych wyniesie 0,2%, minimum 5 zł.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

PDF ICOON

Pobierz dokument