• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Podstawowy rachunek płatniczy to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w złotych
polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

 

Podstawowy rachunek płatniczy to:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
  • Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • Możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na
    terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 PDF ICOONPobierz wniosek

     

BANER 300x600