Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Ład Korporacyjny

 

                              OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

                           ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Głogówku i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) z wyłączeniem § 8 ust. 4, § 11, § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57 tychże Zasad – co wynika z uwzględnienia  zasady proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi oraz uwarunkowaniami obowiązujących przepisów prawnych.

Polityka - Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Struktura organizacyjna Banku

 

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogówku 

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Informacje podlegające ujawnieniu

 

Polityka - Konflikt interesów 

 

Archiwum