Mobile menu
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Kod SWIFT do transakcji międzynarodowych

Kod SWIFT to 8-znakowy ciąg liter używany do transakcji międzynarodowych, np do realizacji przelewów za granicę, lub z zagranicy. Poza obszarem Polski znany jest jako BIC.

Kod SWIFT dla klientów Banku Spółdzielczego w Głogówku to: POLUPLPR

IBAN to 26 znakowy numer rachunku poprzedzony literami "PL". Został on wprowadzony do transakcji bankowych w systemie międzynarodowym. Dwa pierwsze znaki numeru IBAN to litery będące wyznacznikiem kraju - w przypadku Polski są to litery "PL", natomiast pozostałe 26 znaków to numer rachunku.

Aby poprawnie zrealizować przelew międzynarodowy należy wpisać bez odstępów swój numer IBAN, a następnie kod SWIFT. Dla przykładu:

PL26znakowyNumerKontabanBowegoPOLUPLPR

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062


Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Głogówku ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
 • Numer NRB rachunku VAT dostępny będzie w systemie bankowości elektronicznej (internetowej) lub przekazany w osobnej korespondencji.
 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Głogówku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
      1. dotychczasowym sposobem,
      2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT:

 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • prowadzony w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągiem bankowym. Wyciąg sporządzany jest w terminach i na zasadach analogicznych jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;  

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
      1. numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
      2. numeru NIP kontrahenta,
      3. kwoty brutto faktury,
      4. kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków   dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Informacja o możliwości złożenia skargi lub reklamacji

 

Formularz służący do złożenia skargi lub reklamacji

 

 

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

 1. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogówku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji(Dz. U. z 2016r. poz. 996).
Czytaj więcej: System gwarantowania depozytów

           Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Polecenie przelewu wewnętrznego

W godzinach pracy placówki

17:00

Polecenie przelewu (przelew wychodzący):

ELIXIR

13:00

17:00

SORBNET

15:00

X

Polecenie przelewu (przelew przychodzący):

ELIXIR

18:00

SORBNET

16:00

Przelewy wychodzące zlecone w systemie bankowości internetowej w dni robocze po godzinach granicznych,pomniejszą środki dostępne na rachunku w danym dniu, ale realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wychodzący SORBNET przyjmowany jest do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości
internetowej
Polecenie przelewu wewnętrznego
D 15:30 17:00
Polecenie przelewu (przelew wychodzący):  
Przekaz w trybie standardowym:    
 •   Polecenie przelewu SEPA
D+1 15:00 15:00
 •  Pozostałe przelewu w walucie obcej
D+2 15:00 15:00
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
Polecenie przelewu (przelew przychodzący):  
Na rachunek w Banku D 16:30 x