Mobile menu

Taryfa opłat i prowizji

Szanowni klienci

Informujemy, że od dnia 01.09.2020r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla klientów indywidualnych.”

Wyciąg ze zmianami w zakresie usług najczęściej wykorzystywanych przez Posiadaczy rachunków prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj usług (czynności) Było Jest
Przelew wewnętrzny wykonany w placówce Banku 1,50 zł 2 zł
Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku 1,50 zł 3 zł
Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1,50 zł 4,50 zł
Realizacja zlecenia stałego z tytułu obsługi zaciągniętych w Banku kredytów X 3 zł
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10 zł 20 zł
Użytkowanie karty debetowej - miesięcznie 2,40 zł 3 zł
Transakcje gotówkowe kartami w innych bankomatach w kraju i za granicą 5 zł 1,50% min 6 zł

 

Ponadto podwyższono niektóre z opłat za czynności związane z udzieleniem kredytów i gwarancji bankowych.

Zmianie uległy także opłaty za czynności kasowe obowiązujące od dnia 01.07.2020 r.

Pełna treść aktualnej Taryfy jest dostępna w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bs-glogowek.pl.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo odmówić przyjęcia zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach w formie pisemnego oświadczenia. Odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku bankowego.

 

Zarząd                                 

Banku Spółdzielczego w Głogówku         

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych do pobrania                 PDF ICOON

                                                                                                             Pobierz dokument