Mobile menu
  logowanie ecorponet

Lokata progresywna

  • minimalna kwota lokaty - określa tabela oprocentowania;
  • waluta lokaty - PLN;
  • typ lokaty - nieodnawialna;
  • oprocentowanie - stałe;
    • Wysokość oprocentowania wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Wysokość oprocentowania określa Tabela oprocentowania;
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniajacych - nie
  • wycofanie lokaty przed upływem zadeklarowania - z chwilą wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są za każdy zakończony okres jednomiesięczny wg stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.