Mobile menu
  logowanie ecorponet

e-Lokata w PLN za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej eBankNet

Szczegóły:

  • Minimalna kwota lokaty - 5 000,00zł (pięć tysięcy złotych);
  • Czas trwania lokaty - zgonie z obowiazującą "Tabelą oprocentowania";
  • Oprocentowanie - zmienne;
  • Odnawialność - nie;
  • Wypłaty środków przed terminem umownym - zwrot środków bez odsetek;
  • Wypłata środków i odsetek po upływie okresu umownego - na wskazany rachunek;

 

Lokata gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.