Mobile menu
  logowanie ecorponet

Kredyt mieszkaniowy

 

Korzyści:

  • szeroki zakres kredytowania - m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu, prace wykończeniowe, remonty i wiele innych,
  • możliwość refinansowania kosztów związanych z inwestycjami mieszkaniowymi poniesionymi do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt,
  • wysokość kredytu - maksymalna kwota nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji,
  • długi okres kredytowania - do 25 lat,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatowych opłat i prowizji,
  • karencja do 24 miesięcy,
  • dogodne formy spłaty.

Oprocentowanie i opłaty:

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi: 4,63% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,28% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 1,78 %) i marży Banku w wysokości 2,50%. Spłata w 300 malejących ratach miesięcznych, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa w kwocie 695,62zł. Całkowity koszt kredytu 55 917,93 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 53 698,93 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 155 917,93 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Standardowo kredyt zabezpieczony jest hipoteką na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 07-11-2018r.

Dokumenty do pobrania:

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku. Nasi Pracownicy udzialą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.