Mobile menu
  logowanie ecorponet

Nota prawna

Wszelkiego rodzaju dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej (www.bs-glogowek.pl) Banku Spółdzielczego w Głogówku (zwanego dalej: "Bankiem") nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. Bank czyni wszelkie starania, aby dane uwidocznione na stronie internetowej były aktualne i odpowiadały stanowi faktycznemu. Bank nie odpowiada za aktualność lub dokładność tychże danych, a także za wszelkie szkody wynikłe w następstwie ich wykorzystania przez użytkowników niniejszego serwisu (za wyjątkiem usług bankowości elektronicznej). W przypadku chęci uzyskania informacji o prowadzonych przez Bank produktach i usługach, osoba zainteresowana powinna stawić się osobiście w dowolnej placówce Banku (centrali lub oddziale) lub skontaktować z Bankiem telefonicznie.

Bank jednocześnie zastrzega, iż korzystanie z niniejszego serwisu za pośrednictwem sieci Internet nie gwarantuje bezpiecznego przesyłu danych, w przypadku nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. W tym celu Bank rekomenduje stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Bank nie odpowiada również za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w niniejszym serwisie oraz skutki skorzystania z nich.

Zawartość niniejszego serwisu, w tym wizerunek graficzny oraz wszelkiego rodzaju dane stanowi wyłączną własność Banku. Jakiekolwiek jego kopiowanie, rozpowszechnianie, czy też modyfikowanie (w całości lub w części) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku.