Mobile menu
  logowanie ecorponet

           Stawki WIBOR, STOPY PROCENTOWE NBP


STAWKI WIBOR OBOWIĄZUJĄCE W BANKU
1 - miesięczny 6,89% na dzień 28.02.2023r.
3 - miesięczny 7,02% na dzień 30.12.2022r.
3 - miesięczny 6,94% na dzień 27.02.2023r. (przedostatni dzień roboczy miesiąca)
6 - miesięczny 7,14% na dzień 29.12.2022r. (przedostatni dzień roboczy m-ca grudnia)
3 - miesięczny 6,93% średni WIBOR 3M z m-ca lutego 2023r.
6 - miesięczny 7,25% średni WIBOR 6M z m-ca grudnia 2022r.

STOPY  PROCENTOWE NBP
lombardowa 7,25% obowiązuje od dnia 08.09.2022r.
redyskonto weksli 6,80% obowiązuje od dnia 08.09.2022r.
referencyjna 6,75% obowiązuje od dnia 08.09.2022r.

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzynarodowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Historyczne wartości WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl