Mobile menu
  logowanie ecorponet

Kalkulator kredytowy - Kredyt gotówkowy

Aplikacja mobilna BS Głogówek mobileNet

Aplikacja skierowana jest do klientów Banku Spółdzielczego w Głogówku. Dzięki niej dostęp do rachunku staje się jeszcze łatwiejszy. To idealne rozwiązanie dla osób, które często przebywają z dala od komputera i chcą mieć stały dostęp do swoich rachunków. Autoryzacja przelewów odbywa się jedynie za pomocą ustalonego kodu PIN.

screenshot 1595420623  screenshot 1595420812   screenshot 1595420729

Dlaczego warto korzystać z aplikacji BS Głogówek mobileNet?

 • dostęp do bankowości internetowej z dowolnego miejsca,
 • wygodny sposób potwierdzenia wszystkich wykonywanych operacji,
 • dostęp do salda, historii wykonywanych operacji i ich szczegółów,
 • szybki i bezpieczny sposób wykonywania przelewów krajowych oraz własnych,
 • możliwość doładowania telefonu,
 • kilka profili na jednym urządzeniu

 

Pobieranie aplikacji:

android downloadappstore

 

Krótka instrukcja sparowania aplikacji:

 1. Aplikację można pobierać klikając w odpowiedni odnośnik powyżej - urządzenia z systemem android powinny skorzystać z opcji "Pobierz z Google Play", dla urządzeń firmy Apple z kolei wybieramy odnośnik "Pobierz z App Store".
 2. W bankowości elektronicznej w zakładce "Mój profil" wybierz opcję "Mobila autoryzacja".
 3. Wybierz opcję "Aktywuj mobilną auroyzację przez SMS".
 4. Przepisz kod otrzymany SMSem.
 5. Na urządzenie mobilne zostanie przesłany SMS z kodem parującym.
 6. Po otwarciu aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym wybierz "Rozpocznij".
 7. Podaj kod parujący, który otrzymałeś SMSem.
 8. Podaj login do bankowości elektronicznej.
 9. Ustal swój indywidualny kod PIN służący do logowania się do aplikacji.
 10. Jeśli Twój telefon ma czytnik linii papilarnych to możesz logować się także z jego wykorzystaniem.
 11. W ostatnim kroku podaj nazwę swojego profilu w aplikacji.
 12. GRATULACJE, właśnie stałeś się użytkownikiem aplikacji mobilnej.

 

Od teraz przy logowaniu się do bankowości elektronicznej oraz przy potwierdzaniu przelewów na Twoim urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat. W celu potwierdzenia autoryzacji wystaczy, że zalogujesz się do aplikacji z wykorystaniem kodu PIN lub odcisku palca i klikniesz "Potwierdź". Spróbuj sam.

 

Film przedstawiający proces parowania:

 

 W razie problemów z instalacją aplikacji mobilnej zapraszamy do naszej Placówki ul. Rynek 20A, gdzie pracownicy służą swoją pomocą oraz odpowiedzą na pytania.

logo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 7 lipca 2020r.
o godz. 10.00 w sali Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybory Komisji:

- Komisji uchwał i wniosków,

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019r. wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich oraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego na dzień 31.12.2019r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za rok 2019, w tym informacji dotyczących oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Głogówku za rok 2019 oraz oceny przyjętych i stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 5. Dyskusja.                                          
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

                1/   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                2/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                3/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Sybilli Strzała;

                4/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Karinie Jurczyk;

                5/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Krystynie Hupka;

                6/   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                7/   podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                8/   przyjęcia Polityki - Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Głogówku;

                9/   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;

            10/   udzielenie pełnomocnictwa oraz wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Głogówku na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości

         11/   przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na 2020 r.
 2. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej obecności Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10.30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 r.,

2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego

     sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2019 r.,

3. Sprawozdanie z wykonania   uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, odbytego w dniu

     07.06.2019r.,

4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,

5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 07.06.2019 r.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Głogówku

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Komunikat
Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 marca 2020 r.

 

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.
Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.
Przestępcy używają jako tło swojej działalności komunikaty i fałszywe informacje związane z epidemią koronawirusa (COVID-19). Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące do stron przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość.

Przykład fałszywej wiadomości SMS:

oszustwa1

oszustwa2

 

Przykład fałszywej strony internetowej:

oszustwa3

Źródło: zaufanatrzeciastrona.pl

 

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Ponadto, nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Rekomendacje:
• przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa w mediach masowych;
• sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank;
• zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym lub treść komunikatu autoryzacyjnego przesłanego za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

Pamiętaj!!!
W tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Komendy Głównej Policji – http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186430,Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa-COVID-19.html

 

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
Komenda Główna Policji

Więcej porad znajdziesz:
https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bezpieczne-zakupy-przez-internet
https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa
https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/Aktualnosci


2)baner pfr 300x250 2

Tarcza Finansowa PFR - komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
 • osobiście w placówce Banku
 • przesłać pocztą na adres Bank Spółdzielczy w Głogówku, ul. Rynek 20A, 48-250 Głogówek

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Polityka prywatności aplikacji BS Głogówek mobileNet

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji BS Głogówek mobileNet.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją BS Głogówek mobileNet, a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja BS Głogówek mobileNet nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.