Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Taryfy opłat i prowizji

 

Szanowni klienci

Informujemy, że od dnia 01.07.2020r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla podmiotów instytucjonalnych.”

Wyciąg ze zmianami w zakresie usług najczęściej wykorzystywanych przez Posiadaczy rachunków prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj usług (czynności) Było Jest
Prowadzenie rachunku bieżącego Rolnicy indywidualni- miesięcznie 9 zł 10 zł
Przelew wewnętrzny wykonany w placówce Banku 1,50 zł 2 zł
Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku 2 zł 3 zł
Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 5 zł
Realizacja zlecenia stałego z tytułu obsługi zaciągniętych w Banku kredytów X 3 zł
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10 zł 20 zł
Użytkowanie karty debetowej - miesięcznie 2,40 zł 3 zł
Transakcje gotówkowe kartami w innych bankomatach w kraju i za granicą 5 zł 3% min 6 zł
Przyznanie dopuszczalnego debetu w rachunku 1 % min 20 zł 2 % min 20 zł
Wyciąg dzienny papierowy 10 zł 15 zł

 

Ponadto podwyższono niektóre z opłat za czynności związane z udzieleniem kredytów i gwarancji bankowych.

Pełna treść aktualnej Taryfy jest dostępna w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bs-glogowek.pl.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo odmówić przyjęcia zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach w formie pisemnego oświadczenia. Odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku bankowego.

   Zarząd                            

Banku Spółdzielczego w Głogówku   

             

Taryfa opłat i prowizji dla podmiotów instytucjonalnych do pobrania                     

                                                                                                                                         Pobierz dokument