Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

           Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Polecenie przelewu wewnętrznego

W godzinach pracy placówki

16:00

Polecenie przelewu (przelew wychodzący):

ELIXIR

13:00

16:00

SORBNET

15:00

X

Polecenie przelewu (przelew przychodzący):

ELIXIR

17:00

SORBNET

16:00

Przelewy wychodzące zlecone w systemie bankowości internetowej w dni robocze po godzinach granicznych,pomniejszą środki dostępne na rachunku w danym dniu, ale realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wychodzący SORBNET przyjmowany jest do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości
internetowej
Polecenie przelewu wewnętrznego
D 15:30 16:00
Polecenie przelewu (przelew wychodzący):  
Przekaz w trybie standardowym:    
  •   Polecenie przelewu SEPA
D+1 15:00 15:00
  •  Polecenie przelewu w walucie obcej
D+2 15:00 15:00
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
Polecenie przelewu (przelew przychodzący):  
Na rachunek w Banku D 16:30 x

 

TAB. 3 Wpłaty w bankomacie

Wpłata kartą
Data waluty placówka Banku
Wpłata w bankomacie BS w Głogówku
D 16:00