Mobile menu
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

W Banku jest możliwość dokonania zastrzeżeń zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości takich jak:

 • - dowód osobisty,
 • - dowód rejestracyjny,
 • - dowód tymczasowy,
 • - książeczka marynarska,
 • - książeczka wojskowa,
 • - prawo jazdy,
 • - paszport,
 • - karta stałego pobytu,
 • - dokument zagraniczny;

Opłata za w/w usługę pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Głogówku.