Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Lokaty Firmy

Bank Spółdzielczy w Głogówku oferuje możliwość lokowania wolnych środków finansowych oraz nadwyżek finansowych na lokatach terminowych: 

lokaty terminowe '365' zakładane na następujące terminy: 3, 6, 12 miesięcy oraz inne ustalone z Zarządem Banku;

 

Bank dopuszcza możliwość negocjacji warunków lokat terminowych przy wpłatach od 100 000,00 zł.

 

Zapewniamy wysokie bezpieczeństwo lokowania pieniędzy, które gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny