Mobile menu

Karty płatnicze

 

Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie. Dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie. Możesz nią płacić za towary i usługi, a także w każdej chwili dokonywać wypłat z bankomatów w Polsce i na całym świecie. Bank Spółdzielczy w Głogówku dla klientów instytucjonalnych oferuje następujące rodzaje kart:

 

Karta VISA Business Debetowa - jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

     karta visa business debetowa
     

Karta MasterCard Business PayPass - zbliżeniowa karta płatnicza przeznaczona dla klientów instytucjonalnych, umożliwiająca dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych. 

  mastercard business paypass

   

Karta Visa Business Euro (karta walutowa) - karta płatnicza przeznaczona dla klientów instytucjonalnych, wydawana do rachunków firmowych prowadzonych w walucie Euro. Umożliwia przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych w kraju i w strefie EURO.

  visa business euro

 

Do karty VISA BUSINESS DEBETOWA dodajemy automatycznie bezpłatne ubezpieczenie 'PAKIET BEZPIECZNA KARTA'.
Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki!

PAKIET BEZPIECZNA KARTA:

  • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego - w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
  • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego  - jeśli szkoda powstała w ciągu 6 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
  • Ubezpieczenie zakupionego towaru - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
  • Ubezpieczenia mienia - pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na Terenia RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

(serwis jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)