• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

  1. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogówku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji(Dz. U. z 2016r. poz. 996).
Czytaj więcej: System gwarantowania depozytów

Informacja o możliwości złożenia skargi lub reklamacji

 

Formularz służący do złożenia skargi lub reklamacji

 

 

Nota prawna

Wszelkiego rodzaju dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej (www.bs-glogowek.pl) Banku Spółdzielczego w Głogówku (zwanego dalej: "Bankiem") nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. Bank czyni wszelkie starania, aby dane uwidocznione na stronie internetowej były aktualne i odpowiadały stanowi faktycznemu. Bank nie odpowiada za aktualność lub dokładność tychże danych, a także za wszelkie szkody wynikłe w następstwie ich wykorzystania przez użytkowników niniejszego serwisu (za wyjątkiem usług bankowości elektronicznej). W przypadku chęci uzyskania informacji o prowadzonych przez Bank produktach i usługach, osoba zainteresowana powinna stawić się osobiście w dowolnej placówce Banku (centrali lub oddziale) lub skontaktować z Bankiem telefonicznie.

Bank jednocześnie zastrzega, iż korzystanie z niniejszego serwisu za pośrednictwem sieci Internet nie gwarantuje bezpiecznego przesyłu danych, w przypadku nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. W tym celu Bank rekomenduje stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Bank nie odpowiada również za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w niniejszym serwisie oraz skutki skorzystania z nich.

Zawartość niniejszego serwisu, w tym wizerunek graficzny oraz wszelkiego rodzaju dane stanowi wyłączną własność Banku. Jakiekolwiek jego kopiowanie, rozpowszechnianie, czy też modyfikowanie (w całości lub w części) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku.

           Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

W godzinach pracy placówki

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR

13:00

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

SORBNET

15:00

-

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

W godzinach pracy placówki

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00,
III sesja do godziny 18:00

SORBNET

Do godziny 16:00

Przelewy wychodzące zlecone w systemie bankowości internetowej eBankNet w dni robocze po godzinach granicznych,

pomniejszą środki dostępne na rachunku w danym dniu, ale przelew będzie wykonany  w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wychodzący SORBNET przyjmowany jest do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:  
Na rachunek w Banku   D 15:30 17:00
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D 15:00 15:00
Przelew wychodzący:  
Przekaz w trybie standardowym:    
        > SEPA, polecenie wypłaty w      walucie EUR D+1 15:00 15:00
        > Pozostałe polecenia wypłaty D+2 15:00 15:00
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
Przelew przychodzący:  
Na rachunek w Banku D 16:30 -

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI