Mobile menu
  logowanie ecorponet
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Mastercard - Bezcenne chwile

bezcenne chwile 580x400

Czym jest program Mastercard - Bezcenne Chwile?

To program, w którym każda płatności przybliża do nagrody powiązanej z Twoją pasją. Dołączasz do programu Bezcenne Chwile wybierając dowolną kartę kredytową lub kartę debetową objętą programem. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Za płatności kartą Mastercard otrzymujesz punkty, które możesz wymienić na wiele atrakcyjnych nagród.

Program oferuje szeroki katalog nagród podzielonych na 8 życiowych pasji: podróże, sport, muzyka, kulinaria, rozrywka, zakupy, pomoc, czy film i kultura

Przekonaj się jak szybko możesz zbierać punkty i wymieniać je na nagrody na bezcennechwile.pl

Jak zacząć?

Krok 1 - Wejdź na stronę bezcennechwile.pl i zweryfikuj Twoją kartę

Krok 2 - Jeśli karta jest objęta programem zarejestruj ją lub zaloguj się na stronie

Krok 3 - Wybierz pasję i cel, czyli nagrodę, którą chcesz odebrać

Krok 4 - Płać kartą Mastercard za zakupy stacjonarne i online

Krok 5 - Odbieraj wymarzone nagrody!

 

Więcej informacji na stronach internetowych mojbank.pl/bezcenne-chwilemojbank.pl/bezcenne-chwile oraz bezcennechwile.mastercard.pl

Loteria Visa - płać kartą i wygrywaj nagrody!

visa 1200x800

 

Klienci Banku Spółdzielczego w Głogówku korzystający z kart Visa mają szansę wygrać cenne nagrody w Loterii organizowanej przez Visa. Wystarzy zarejestrować swoją kartę na stronie konkursu i dokonywać nią płatności. Każda transakcja wykonana przy użyciu karty to dodatkowa szansa na wygraną. Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Jak dołączyć do loterii?

loteria visa zalozenia 0004

 

Co można wygrać?

loteria visa zalozenia 0003

 

Więcej informacji na stronie konkursu https://www.visa.pl/campaign/promocja-2021/

logo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 7 lipca 2020r.
o godz. 10.00 w sali Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybory Komisji:

- Komisji uchwał i wniosków,

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019r. wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich oraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego na dzień 31.12.2019r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za rok 2019, w tym informacji dotyczących oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Głogówku za rok 2019 oraz oceny przyjętych i stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 5. Dyskusja.                                          
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

                1/   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                2/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                3/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Sybilli Strzała;

                4/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Karinie Jurczyk;

                5/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Krystynie Hupka;

                6/   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                7/   podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                8/   przyjęcia Polityki - Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Głogówku;

                9/   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;

            10/   udzielenie pełnomocnictwa oraz wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Głogówku na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości

         11/   przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na 2020 r.
 2. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej obecności Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10.30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 r.,

2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego

     sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2019 r.,

3. Sprawozdanie z wykonania   uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, odbytego w dniu

     07.06.2019r.,

4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,

5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 07.06.2019 r.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Głogówku

Aplikacja mobilna BS Głogówek mobileNet

Aplikacja skierowana jest do klientów Banku Spółdzielczego w Głogówku. Dzięki niej dostęp do rachunku staje się jeszcze łatwiejszy. To idealne rozwiązanie dla osób, które często przebywają z dala od komputera i chcą mieć stały dostęp do swoich rachunków. Autoryzacja przelewów odbywa się jedynie za pomocą ustalonego kodu PIN.

screenshot 1595420623  screenshot 1595420812   screenshot 1595420729

Dlaczego warto korzystać z aplikacji BS Głogówek mobileNet?

 • dostęp do bankowości internetowej z dowolnego miejsca,
 • wygodny sposób potwierdzenia wszystkich wykonywanych operacji,
 • dostęp do salda, historii wykonywanych operacji i ich szczegółów,
 • szybki i bezpieczny sposób wykonywania przelewów krajowych oraz własnych,
 • możliwość doładowania telefonu,
 • kilka profili na jednym urządzeniu

 

Pobieranie aplikacji:

android downloadappstore

 

Krótka instrukcja sparowania aplikacji:

 1. Aplikację można pobierać klikając w odpowiedni odnośnik powyżej - urządzenia z systemem android powinny skorzystać z opcji "Pobierz z Google Play", dla urządzeń firmy Apple z kolei wybieramy odnośnik "Pobierz z App Store".
 2. W bankowości elektronicznej w zakładce "Mój profil" wybierz opcję "Mobila autoryzacja".
 3. Wybierz opcję "Aktywuj mobilną auroyzację przez SMS".
 4. Przepisz kod otrzymany SMSem.
 5. Na urządzenie mobilne zostanie przesłany SMS z kodem parującym.
 6. Po otwarciu aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym wybierz "Rozpocznij".
 7. Podaj kod parujący, który otrzymałeś SMSem.
 8. Podaj login do bankowości elektronicznej.
 9. Ustal swój indywidualny kod PIN służący do logowania się do aplikacji.
 10. Jeśli Twój telefon ma czytnik linii papilarnych to możesz logować się także z jego wykorzystaniem.
 11. W ostatnim kroku podaj nazwę swojego profilu w aplikacji.
 12. GRATULACJE, właśnie stałeś się użytkownikiem aplikacji mobilnej.

 

Od teraz przy logowaniu się do bankowości elektronicznej oraz przy potwierdzaniu przelewów na Twoim urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat. W celu potwierdzenia autoryzacji wystaczy, że zalogujesz się do aplikacji z wykorystaniem kodu PIN lub odcisku palca i klikniesz "Potwierdź". Spróbuj sam.

 

Film przedstawiający proces parowania:

 

 W razie problemów z instalacją aplikacji mobilnej zapraszamy do naszej Placówki ul. Rynek 20A, gdzie pracownicy służą swoją pomocą oraz odpowiedzą na pytania.


2)baner pfr 300x250 2

Tarcza Finansowa PFR - komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
 • osobiście w placówce Banku
 • przesłać pocztą na adres Bank Spółdzielczy w Głogówku, ul. Rynek 20A, 48-250 Głogówek

 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.